Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku dla Rodziców

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży.


Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku dla Rodziców


Z wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą łącznie korzysta ponad 1 480 000 dzieci i młodzieży (1). Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.


Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, które przyczynią się do:  1. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku;

  2. zapewnienia uczestnikom wypoczynku profesjonalnej opieki wychowawczej;

  3. wzmocnienia nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą;

  4. zwiększenia zakresu informacji dostępnych dla rodziców w elektronicznej bazie wypoczynku.


Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(2) (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452), zwanego dalej „rozporządzeniem”.


Intencją autorów poradnika jest informowanie o podstawowych wymaganiach stawianych organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Natomiast rodzicom poradnik ten może służyć radą i dostarczyć praktycznych wskazówek w wyborze oferty zorganizowanego wypoczynku.


Zapraszamy do pobrania Poradnika Bezpiecznego Wypoczynku dla Rodziców


--------------------
(1) Według zarejestrowanych zgłoszeń w bazie wypoczynku (stan na 1 września 2017 r.).
(2) Zmieniona ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629).
źródło: https://wypoczynek.men.gov.pl/
W wypadku pytań zaglądnij do naszego FAQ lub skontaktuj się z Nami!