Obozy Aktywne
Wiek uczestników: 14 - 19 lat
Kod oferty: #FOJ-4925967

Obozy - OBÓZ ŻEGLARSKI SZKOLENIOWY Z PATENTEM ŻEGLARZA JACHTOWEGO 2021 14-19 LAT
Polska / Czaplinek

Obozy żeglarskie 2021, Obozy żeglarskie w Czaplinku, Obozy żeglarskie z patentem Żeglarza Jachtowego

Opis

OBÓZ ŻEGLARSKI SZKOLENIOWY Z PATENTEM ŻEGLARZA JACHTOWEGO 2021 14-19 LAT


Obozy żeglarskie 2021, Obozy żeglarskie w Czaplinku, Obozy żeglarskie z patentem Żeglarza Jachtowego

Program ramowy

Program

Na obozie będzie zrealizowany teoretyczny i praktyczny kurs na stopień żeglarza jachtowego, prowadzony według rozporządzenia Ministra Sportu i zakończony egzaminem na patent żeglarza jachtowego.

Zajęcia praktyczne z manewrowania jachtem będą się odbywały na jachtach kabinowych. Liczba jachtów będzie równa liczbie załóg 5-osobowych+instruktor. Każda z załóg będzie miała swojego instruktora. Do egzaminu kończącego obóz, na stopień żeglarza jachtowego, może przystąpić tylko uczestnik, który ukończył 14 rok życia.Nasz kurs przygotowuje nie tylko do egzaminu, ale także do praktycznego żeglowania (wykraczamy poza materiał i patrzymy na żeglowanie ze strony praktycznej).

Na tym obozie możesz liczyć na niezapomniane wrażenia, pełnych pasji instruktorów, ciekawe atrakcje i nowych znajomych żeglarzy  Gwarantujemy też efektywną naukę i wykwalifikowanych instruktorów. Wieczorami szanty, ogniska i odpoczynek.
do Waszej dyspozycji: deska SUP Big Whale, Water Mat i Mega Trampolina 


Orientacyjny plan dnia:
8.00  –  śniadanie;9.00  –  omówienie planu na dany dzień i odprawa, przygotowanie do zajęć
9.30 – 13.00 zajęcia szkoleniowe – teoria i praktyka
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 18.00 zajęcia szkoleniowe – teoria i praktyka
18.00 – 19.00  kolacja
19.00  –  wykłady z teorii oraz gry i zabawy w ośrodku, czas na indywidualną naukę
22.00 – cisza nocna.

W przerwach między szkoleniem praktycznym i wykładami teoretycznymi zaproponujemy Wam w miarę wolnego czasu:
– deska SUP Big Whale – HIT wakacji  10-osobowa gigantyczna deska SUP!
– grę w piłkę siatkową i koszykówkę,
– mega trampolinę
– zajęcia na linie slackline,
– kąpiele w jeziorze pod okiem ratownika,
– chillout na plaży,
– The Water Mat – wielką matę wodną – do chodzenia po wodzie 
– ping-ponga, pojki,
– skimboard,
– chodzenie na szczudłach,
– udział w obozowej dyskotece
– ognisko, śpiewanie szant
– dla chętnych – nocleg na jachcie 

Patent żeglarza jachtowego uprawnia jego posiadacza do prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny:
- po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
- po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej – jachtów o długości kadłuba do 12 m. 

Dokładny program szkolenia na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO  – wg wytycznych PZŻ:


Wiedza teoretyczna:
1. Przepisy.
1.1 Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
- wybrane definicje,
- zasady ruch żeglugowego,
- sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,
- sygnały wzywania pomocy,
- znaki żeglugowe,
- uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych,
- dokumenty jachtu żaglowego,
- ogólne przepisy bezpieczeństwa,
- wypadki i awarie – zasady postępowania,
- przepisy lokalne.

1.2 Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.

1.3 Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.

1.4 Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2.Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

2.1 Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.

2.2 Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.

2.3 Zasady obsługi silnika jachtowego.

2.4 Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.

2.5 Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.

3.Teoria żeglowania.

3.1 Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2 Kursy jachtu względem wiatru.
3.3 Działanie steru i miecza.
3.4 Siły działające na jacht będący w ruchu.
3.5 Stateczność jachtu.
3.6 Praca żagli.
3.7 Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku.

4.1 Manewry pod żaglami.
4.2 Manewry na silniku.
4.3 Cumowanie i kotwiczenie.
4.4 Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
4.5 Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
4.6 Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
4.7 Żegluga na rzece.

5. Locja.

5.1 Śródlądowy szlak żeglugowy:
- informacje o korycie rzeki,
- oznakowanie szlaku żeglugowego,
- elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
- informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.

5.2 Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo.


6.1 Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
- osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
- inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
- przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
- zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
- zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”,
- wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
- zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

6.2 Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa /SAR/, Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
- ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
- sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia.

7.1 Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.
7.2 Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3 Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
7.4 Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.
7.5 Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

Umiejętności praktyczne:
1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:
- użytkowanie środków ratunkowych,
- poruszanie się po jachcie,
- obsługa żagli,
- obsługa szotów,
- refowanie żagli,
- obsługa miecza,
- obsługa urządzenia sterowego,
- obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego,
- obsługa cum, praca cumami,
- obsługa odbijaczy,
- umiejętność pagajowania,
- użytkowanie bosaka i pychu,
- umiejętność balastowania,
- obsługa kotwicy,
- obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej, elektrycznej, gazowej,
- taklowanie jachtu, klar jachtu,
- przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego - wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
- przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
- poprawny dobór ożaglowania,
- regulacja powierzchni ożaglowania,
- trzymanie kursu,
- regulacja prędkości pod żaglami i na silniku,
- nadawanie prędkości początkowej /bieg do przodu, bieg wsteczny/,
- hamowanie przy pomocy kotwicy,
- cumowanie jachtu,
- obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami,
- kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu.
- Umiejętność wykonania następujących manewrów:

2.1 Manewry pod żaglami:
- zmiana kursu /odpadanie, ostrzenie/,
- zacieśniona cyrkulacja,
- zwrot przez sztag,
- zwrot przez rufę,
- stawanie w dryf,
- alarm „człowiek za burtą”,
- dojście do boi,
- odejście od boi,
- stawanie na kotwicy,
- zejście z kotwicy,
- odejście od nabrzeża,
- dojście do nabrzeża,

2.2 Manewry na silniku:
– zmiana kursu,
- zacieśniona cyrkulacja,
- odejście od nabrzeża,
- dojście do nabrzeża,
- alarm „człowiek za burtą”
- dojście do boi,
- odejście od boi,
- stawanie na kotwicy,
- zejście z kotwicy,
- holowanie pojedynczego jachtu.

3. Prace bosmańskie:
- umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta,
- podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.
Informacje dla rodziców
Dopilnujemy Waszych Dzieci, by czuły się dobrze i aby niczego im nie brakowało. Zapewniamy całodobową opiekę i maksymalne bezpieczeństwo podczas wszystkich zajęć. Dbamy o dobry humor wszystkich uczestników. Nasi instruktorzy i wychowawcy są przeszkoleni do pracy z młodzieżą, doświadczeni, a praca jest dla nich pasją. Celem obozu jest nauka żeglarstwa i dobre przygotowanie do końcowego egzaminu, ale też przyjemny, wesoły wypoczynek, w przyjacielskiej atmosferze i zdobywanie przez młodzież nowych przyjaźni i doświadczeń! Wszystkim rodzicom podamy też specjalny numer telefonu na czas dojazdów/odjazdów.

Co zabrać
Strój do kąpieli, 2-3 ręczniki, klapki, sandały, wygodne buty sportowe (2 pary), ciepły sweter i kurtkę, dres, 3 pary spodni, 4 bluzy, koszulki, bieliznę, skarpetki, przybory toaletowe, piżamę, czapkę od słońca, krem z filtrem, poprawnie wypełnioną kartę kolonijną, legitymację szkolną, kieszonkowe na drobne wydatki (sugerujemy ok. 70-100 zł), latarkę z zapasem baterii, bidon lub butelkę na wodę, mały plecak na wycieczki, buty do wody i miękkie tenisówki na jacht, kalosze, śpiwór dla chętnych na nocleg na jachcie, gruby zeszyt w kratkę, długopis, podręcznik do nauki żeglarstwa “Żeglarz jachtowy” Kolaszewski/ Świdwiński wydanie z 2020 roku.

Korzystanie z telefonów
Uczestnicy mogą mieć na obozach telefony komórkowe i dzwonić codziennie do rodziców, ale pora do kontaktu to codziennie odpoczynek po obiedzie, poza tą wyznaczoną porą telefonów nie używamy. Rodzice otrzymają telefon do kierownika obozu, aby mogli w każdej chwili skontaktować się z kadrą i dzieckiem w ważnych sprawach.

Szczegóły programowe
Informacje o dokładnym programie kursu szkoleniowego dostępne są tutaj.
Jeśli Wasze dziecko poznało już troszkę żeglarstwo i jest w wieku powyżej czternastu lat, to dobry moment, by pomyśleć o wakacjach ze zdobyciem patentu. Taki dokument będzie uprawniał dziecko do prowadzenia jachtów żaglowych (oraz jachtów żaglowych z napędem mechanicznym pomocniczym) po wszystkich wodach śródlądowych oraz w pasie morskim dwóch mil morskich od brzegu w porze dziennej. Przy czym jachty te nie mogą mieć więcej niż 12 metrów długości. Jest to bardzo pomocne uprawnienie, ale przede wszystkim potwierdzające umiejętności. Warto, by młody żeglarz douczył się wszystkiego, co istotne i dostał takie potwierdzenie swoich umiejętności żeglarskich. To bardzo dobrze motywuje do doskonalenia się w tym sporcie, do kolejnych postępów. Dla dziecka jest to wspaniałą nagrodą za trud włożony w szkolenie. 

Dla nastolatka uwielbiającego wodę, wiatr i jachty taki obóz żeglarski z kursem na patent żeglarza jachtowego to prawdziwa przyjemność, doskonałe wyzwanie na wakacje. Sporo godzin szkolenia teoretycznego oraz codziennie kilka godzin pływania na jachcie to intensywne lato, wymagające dwa tygodnie, jednak warto.

Obóz żeglarski z kursem na patent żeglarza jachtowego odbywa się w różnych miejscach nad jeziorami, jednak miejsca te muszą spełnić pewne warunki ustalone ustawą – ma znaczenie wielkość akwenu, siła wiatrów, a nawet długość pomostów i głębokość wody pod pomostami. Nie w każdym miejscu więc można zrealizować taki kurs. W każdym razie już jesienią i zimą jest w sprzedaży oferta “obóz żeglarski z kursem na patent żeglarza jachtowego” i warto właśnie wtedy zarezerwować miejsce. Wiosną jeszcze miejsca są, ale dość szybko się kończą, więc kto pierwszy, ten lepszy.

W Czaplinku nad jeziorem Drawsko odbywa się obóz żeglarski z kursem na patent żeglarza jachtowego – warunki tej okolicy i wielkiego, głębokiego akwenu pozwalają na poprowadzenie kursu. Warunki wiatrowe są tu wyśmienite i stworzone do żeglowania. Infrastruktura portowa jest wystarczająca i dobra, jachty mają wybór długich pomostów, miejsc do zakotwiczenia i zacumowania, plaż z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym – dlatego wybór tego miejsca jest strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza, że Jezioro Drawsko jest czyste, położone w obrębie Drawskiego Parku Krajobrazowego, posiada dużo fauny i flory, ciekawą, rozwiniętą linię brzegową i w dodatku stare zabytki dookoła. Ponadto są stanice żeglarskie oferujące niezbędny sprzęt czy naprawy, co również jest istotne. Doświadczenie bosmanów przydaje się żeglarzom. Na Jeziorze Drawsko odbywają się też regaty o puchar Czaplinka i inne wodne imprezy letnie. Jest to jeden z nielicznych obozów, gdzie uczestnicy mają do dyspozycji oprócz jachtów także drewniane, komfortowe domki z własnymi łazienkami. 

Obóz żeglarski z kursem na patent żeglarza jachtowego jest przeznaczony dla młodzieży od 14 do 19 lat. Dziecko powinno umieć pływać, nie bać się wody oraz oczywiście chcieć spędzić dwutygodniowy obóz na rzetelnej nauce manewrowania jachtem, locji, nawigacji, prac bosmańskich i innych. Oznacza to sporo godzin na jachtach każdego dnia, bez względu na pogodę, a potem jeszcze godziny teoretycznych wykładów. Cały kurs pozostawia niewiele już czasu na inne aktywności jak gra w piłkę czy ogniska – oczywiście one także są przewidziane, ale bardziej jako tylko uzupełnienie chwil wolnych między szkoleniem. Załogi nie pływają tylko w przypadku bardzo silnych wiatrów. 

Dodatkowymi zajęciami na obozie są lokalne wycieczki piesze, korzystanie z plaży i jeziora, wielka mata wodna “The Water Mat”, czy 10-osobowa gigantyczna deska SUP. W samym ośrodku proponowane są zajęcia kuglarskie, chodzenie po linie i na szczudłach, a także do dyspozycji uczestników jest mega trampolina. Przewidziano też szanty, dyskotekę i ogniska.

Jeśli więc nie straszna Wam nauka teorii i praktyki oraz końcowy egzamin – zapraszamy na obóz żeglarski z kursem na patent żeglarza jachtowego.


Ośrodek WypoczynkowyOśrodek wypoczynkowy nad jez. Drawsko, z dużym terenem rekreacyjnym, placem zabaw, kortem tenisowym, boiskiem, chatą do grillowania. Teren ogrodzony, monitorowany, bezpieczny. Noclegi w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami, standard bardzo dobry. Pomieszczenia urządzone z myślą o dzieciach i młodzieży, kolorowo, czysto i przyjemnie. Murowane, nowe pawilony z umeblowanymi pokojami. 


Wyżywienie


śniadanie, obiad i kolacja (FB)


Trzy razy dziennie plus podwieczorek, bardzo dobra kuchnia, posiłki przygotowywane z myślą o dzieciach, smaczne, możliwość diety wegetariańskiej (proszę zaznaczyć w karcie dziecka). Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, napoje do każdego posiłku, woda do picia bez ograniczeń. Prowiant i picie na drogę powrotną dla dzieci korzystających z dojazdu kolonijnego. Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu.

DIETY – ewentualną dietę dziecka należy zgłosić pisemnie przy zapisie, niektóre diety mogą być dodatkowo płatne.

Trzy razy dziennie plus podwieczorek, bardzo dobra kuchnia, posiłki przygotowywane z myślą o dzieciach, smaczne, możliwość diety wegetariańskiej (proszę zaznaczyć w karcie dziecka). Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, napoje do każdego posiłku, woda do picia bez ograniczeń. Prowiant i picie na drogę powrotną dla dzieci korzystających z dojazdu kolonijnego. Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu.

DIETY – ewentualną dietę dziecka należy zgłosić pisemnie przy zapisie, niektóre diety mogą być dodatkowo płatne.


Terminy i ceny 0

Ilość miejsc w promocji ograniczona!

Dopłaty opcjonalne

Ustawowo do cen kolonii i obozów organizowanych w Polsce doliczane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł za osobę, oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł za osobę.
4 PLN

Transport


Dojazd własny 0 zł lub dojazd kolonijny za dopłatą. Uczestnicy zawsze podróżują pod opieką naszej kadry. Dojazd kolonijny odbywa się PKP lub autokarem/busem, dzieci są pod opieką opiekuna kolonijnego, muszą posiadać ważną legitymację szkolną (w razie jej braku do kosztów dojazdu należy doliczyć różnicę pomiędzy biletem ulgowym a biletem normalnym – w dwie strony).


Cena zawiera


Trzy razy dziennie plus podwieczorek, bardzo dobra kuchnia, posiłki przygotowywane z myślą o dzieciach, smaczne, możliwość diety wegetariańskiej (proszę zaznaczyć w karcie dziecka). Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, napoje do każdego posiłku, woda do picia bez ograniczeń. Prowiant i picie na drogę powrotną dla dzieci korzystających z dojazdu kolonijnego. Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu.

DIETY – ewentualną dietę dziecka należy zgłosić pisemnie przy zapisie, niektóre diety mogą być dodatkowo płatne.

Trzy razy dziennie plus podwieczorek, bardzo dobra kuchnia, posiłki przygotowywane z myślą o dzieciach, smaczne, możliwość diety wegetariańskiej (proszę zaznaczyć w karcie dziecka). Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, napoje do każdego posiłku, woda do picia bez ograniczeń. Prowiant i picie na drogę powrotną dla dzieci korzystających z dojazdu kolonijnego. Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu.


DIETY – ewentualną dietę dziecka należy zgłosić pisemnie przy zapisie, niektóre diety mogą być dodatkowo płatne.


Cena nie zawiera


Dojazdu na obóz, fakultetów, opłaty za egzamin i za wydanie patentu. Ustawowo do cen kolonii i obozów organizowanych w Polsce doliczane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł za osobę, oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł za osobę.

Koszt egzaminu (płatne na miejscu): 125 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)

Koszt wydania patentu: ze zniżką 25 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)

Uczestnicy nie posiadający ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej: opłaty ulegają podwojeniu.

Do egzaminu na stopień żeglarza podejść może tylko uczestnik, który najpóźniej w dniu egzaminu ukończył 14 lat.

Dojazdu na obóz, fakultetów, opłaty za egzamin i za wydanie patentu. Ustawowo do cen kolonii i obozów organizowanych w Polsce doliczane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł za osobę, oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł za osobę.


Koszt egzaminu (płatne na miejscu): 125 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)
Koszt wydania patentu: ze zniżką 25 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)


Uczestnicy nie posiadający ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej: opłaty ulegają podwojeniu.
Do egzaminu na stopień żeglarza podejść może tylko uczestnik, który najpóźniej w dniu egzaminu ukończył 14 lat.

Cena nie zawiera


Dojazdu na obóz, fakultetów, opłaty za egzamin i za wydanie patentu. Ustawowo do cen kolonii i obozów organizowanych w Polsce doliczane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł za osobę, oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł za osobę.

Koszt egzaminu (płatne na miejscu): 125 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)

Koszt wydania patentu: ze zniżką 25 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)

Uczestnicy nie posiadający ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej: opłaty ulegają podwojeniu.

Do egzaminu na stopień żeglarza podejść może tylko uczestnik, który najpóźniej w dniu egzaminu ukończył 14 lat.

Dojazdu na obóz, fakultetów, opłaty za egzamin i za wydanie patentu. Ustawowo do cen kolonii i obozów organizowanych w Polsce doliczane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 2 zł za osobę, oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) 2 zł za osobę.


Koszt egzaminu (płatne na miejscu): 125 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)
Koszt wydania patentu: ze zniżką 25 zł (z legitymacją szkolną lub studencką)


Uczestnicy nie posiadający ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej: opłaty ulegają podwojeniu.
Do egzaminu na stopień żeglarza podejść może tylko uczestnik, który najpóźniej w dniu egzaminu ukończył 14 lat.

Podobne oferty